איה ענבר-נוי

איה ענבר-נוי
מגמה
פנימייה
תפקיד
מנהלת הפנימייה
ביאסא משנת
2016

השכלה

היתה מדריכה בפנימייה וסגנית מנהל הפנימייה משנת 2016.

מנהלת הפנימייה בשנת תשפ"ב

דילוג לתוכן