פרס שזר לחקר תולדות ישראל 2011

ארבעה תלמידי יאסא זוכים בפרס שזר

ארבעה תלמידי יאסא זוכים בפרס שזר

גאיה גבעון – יחסים בין לאומיים "סוגיית היחסים המיוחדים בין ישראל לטורקיה- האם ניתן לצפות את העתיד?"

ליעד גולדשמידט – חקר המקרא "דרכי הפרשנות של סיפור אברם ושרי במצרים כראי להשפעת תקופות היסטוריות על חקר המקרא"

אביה פוקס – בהיסטוריה כללית "תפיסת ראשית הזמן בימי הביניים ועיצובה באמצעות סיפורי בריאה"

דן קיני – מחשבת ישראל "הסיבות והרקע לשינויים שחלו בתפיסת דמותו של משיח בן יוסף במהלך הדורות".

דילוג לתוכן
Verified by MonsterInsights