sign up logo יצירת קשר

יאסא – התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות
קוליץ 1, ירושלים 96408

מזכירות התיכון: 02-6755111
פקס: 02-6430181
דוא”ל: school@iasa.org.il

משרד המועמדים לתיכון:
טל’: 1-800-200-838
דוא”ל: iasacand@gmail.com


מזכירות חטיבת הביניים:
החרצית 10, קרית מנחם, ירושלים
טל’: 02-5418790
דוא”ל: hativa@iasa.org.il

לרשותכם טופס יצירת קשר