תחרות להיסטוריונים צעירים

שיר כהן - מקום שני

שיר כהן – מקום שניהשנה התקיימה לראשונה התחרות הישראלית להיסטוריונים צעירים, ביוזמת מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי. מטרת התחרות לאפשר לבני נוער ישראליים לשלב עיסוק מעמיק בחקר היסטורי תוך חשיפה לנעשה בזירה האירופית. את התחרות מארגן מרכז זלמן שזר בשיתוף עם משרד החינוך, האוניברסיטה העברית והרשת האירופית Eustory. הנושא השנתי שנבחר על ידי הועדה האקדמית המלווה את התחרות בראשותו של פרופ' אלי לדרהנדלר, ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית, הוא "היחס לאחר בראי ההיסטוריה"". על פי הועדה נושא זה אפשר לתלמידים לבחור תקופה או מרחב גיאוגרפי בהתאם לתחומי העניין שלהם

דילוג לתוכן
Verified by MonsterInsights