תחרות עבודות גמר של מכון ון ליר

שני פרסים ראשונים וציון לשבח

בתחרות מכון ון ליר לעבודות מצטיינות במדעי הרוח זכו בשנה זו שלושה תלמידי יאסא.

נועם יונאי  זכה בפרס התחרות.
נושא העבודה – "ביטוייה של התרבות העברית המתחדשת בתרגומי "אליס בארץ הפלאות" (עבודת גמר בספרות)

טאילי הרדימן זכה גם כן בפרס התחרות.
נושא העבודה – "יחסי הגומלין בין אסתטיקה ורוע בקולנוע" (עבודת גמר בקולנוע ופילוסופיה)

קדם שניר זכה בציון לשבח.
נושא העבודה – "שפות סימנים ושפות מדוברות כשפות ממוקדות תימה" (עבודת גמר בבלשנות)

דילוג לתוכן
Verified by MonsterInsights