אלעד קריסטל – מקום ראשון בתחרות איכות הסביבה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אלעד קריסטל - מקום ראשון!

לתחרות הוגשו עבודות מבתי ספר תיכוניים הפזורים מדן ועד אילת, לשלב הסופי הגיעו כעשרים עבודות. אלעד קריסטל מהתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות הוכרז על ידי "קמפוס ירוק" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב כזוכה בפרס הראשון בתחרות של עבודות גמר בנושא סביבה וקיימות לשנת תשע"ה. העבודה נערכה בהנחיית מר משה זגורי.

טקס הענקת הפרסים התקיים ב-28.6.2015, כחלק מכנס ההצדעה השנתי למדריכי הגופים הירוקים אשר נערך זו השנה השישית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בארגונם של פרופ' ירון זיו וד"ר גיא רותם.

התלמידים, המורים ומנחיהם, הוזמנו לקחת חלק בכנס בו נערכו הרצאות בנושאי שמירת טבע מוכוונות מדע וחשפו אותם לחזית המחקר האקדמי.

עבודתו של אלעד קריסטל בנושא "השפעת שינויי האקלים על הביומסה, יחס הזוויגים והצפיפות של טחבן המדבר" זיכתה אותו בפרס ראשון, מענק כספי ומלגת לימודים לשנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

עבודתו עוסקת בשינויי אקלים ברחבי העולם בעשורים האחרונים, ביניהם התחממות ושינוי משטר הגשמים, וההשפעות של שינויים אלה על האקוסיסטמות המדבריות. טחבן המדבר (Hemilepistus Reaumuri) החי במערכת המדברית בנגב, מושפע ישירות מתנאי האקלים ומהווה ביו-אינדיקטור טבעי להם, עקב תפוצתו הגבוהה ובשל רגישותו לתנאי לחות הקרקע. בעבודתו נבחנו שלושה מאפיינים של מין זה: הביומסה של הפרט, יחס הזוויגים והצפיפות. ניתוח נתונים שטרם פורסמו מסקר שנערך בשנת 1991 הראה קשר בין הטחבנים לבין תנאי האקלים. על ידי ביצוע סקר זהה בשנת 2014 והשוואה בין ממצאי התקופות נבחנה השפעת שינויי האקלים על הטחבנים. המסקנות המרכזיות העולות מן המחקר הן שהביומסה היא בעלת מתאם חיובי מובהק לכמויות המשקעים השנתיות, המסבירות עד לכדי 83% מהשונות בגודל הטחבנים. עם זאת הירידה במשקעים בנגב לא הביאה לשינוי אבסולוטי בגודלם ולהכחדת האוכלוסיות באזורים נרחבים. תרומת המחקר היא בתיאור ובהבנה של השפעת האקלים והשתנותו בסקאלות המרחב והזמן, על מין משמעותי באקוסיסטמה המדברית.

אלעד קריסטל, תלמיד כיתה י"ב במגמת המדעים, זכה במקום הראשון בתחרות עבודות גמר בנושא איכות הסביבה של אוניברסיטת בן גוריון. עבודתו עוסקת בשינויי אקלים ברחבי העולם בעשורים האחרונים, ביניהם התחממות ושינוי משטר הגשמים, וההשפעות של שינויים אלה על האקוסיסטמות המדבריות על טחבן המדבר (Hemilepistus Reaumuri) החי במערכת המדברית בנגב.
לתחרות הוגשו עבודות מבתי ספר תיכוניים הפזורים מדן ועד אילת, לשלב הסופי הגיעו כעשרים עבודות. אלעד קריסטל מהתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות הוכרז על ידי "קמפוס ירוק" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב כזוכה בפרס הראשון בתחרות של עבודות גמר בנושא סביבה וקיימות לשנת תשע"ה. העבודה נערכה בהנחיית מר משה זגורי.
טקס הענקת הפרסים התקיים ב-28.6.2015, כחלק מכנס ההצדעה השנתי למדריכי הגופים הירוקים אשר נערך זו השנה השישית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בארגונם של פרופ' ירון זיו וד"ר גיא רותם.
התלמידים, המורים ומנחיהם, הוזמנו לקחת חלק בכנס בו נערכו הרצאות בנושאי שמירת טבע מוכוונות מדע וחשפו אותם לחזית המחקר האקדמי.
עבודתו של אלעד קריסטל בנושא "השפעת שינויי האקלים על הביומסה, יחס הזוויגים והצפיפות של טחבן המדבר" זיכתה אותו בפרס ראשון, מענק כספי ומלגת לימודים לשנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
עבודתו עוסקת בשינויי אקלים ברחבי העולם בעשורים האחרונים, ביניהם התחממות ושינוי משטר הגשמים, וההשפעות של שינויים אלה על האקוסיסטמות המדבריות. טחבן המדבר (Hemilepistus Reaumuri) החי במערכת המדברית בנגב, מושפע ישירות מתנאי האקלים ומהווה ביו-אינדיקטור טבעי להם, עקב תפוצתו הגבוהה ובשל רגישותו לתנאי לחות הקרקע. בעבודתו נבחנו שלושה מאפיינים של מין זה: הביומסה של הפרט, יחס הזוויגים והצפיפות. ניתוח נתונים שטרם פורסמו מסקר שנערך בשנת 1991 הראה קשר בין הטחבנים לבין תנאי האקלים. על ידי ביצוע סקר זהה בשנת 2014 והשוואה בין ממצאי התקופות נבחנה השפעת שינויי האקלים על הטחבנים. המסקנות המרכזיות העולות מן המחקר הן שהביומסה היא בעלת מתאם חיובי מובהק לכמויות המשקעים השנתיות, המסבירות עד לכדי 83% מהשונות בגודל הטחבנים. עם זאת הירידה במשקעים בנגב לא הביאה לשינוי אבסולוטי בגודלם ולהכחדת האוכלוסיות באזורים נרחבים. תרומת המחקר היא בתיאור ובהבנה של השפעת האקלים והשתנותו בסקאלות המרחב והזמן, על מין משמעותי באקוסיסטמה המדברית.

דילוג לתוכן
Verified by MonsterInsights