זכיות של תלמידנו במקומות הראשונים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים

פרס ראשון וציונים לשבח לתלמידי יאסא

פרס ראשון וציונים לשבח לתלמידי יאסא

דימה אזרוחי מקום ראשון! על עבודתו בהיסטוריה: יחסו של פאולוס לגויים ולמצוות כחלק מההגות היהודית בזמנו; ברכות ליעל יוסטוס-סגל, המלווה את העבודות במדעי הרוח!!

אלכסנדר מוצקין ציון לשבח על עבודתו במתמטיקה: יישום טרנספורם אבל לחקירת טורי פורייה; ברכות לעמיתנו נחום פרידמן, המנחה האישי!!

רם פרידמן ציון לשבח על עבודתו באסטרופיזיקה: על ההבדלים בין קוואזרים הפולטים קרינת רדיו לאלו שאינם פולטים קרית רדיו.

עמר שריג ציון לשבח על עבודתו בפיזיקה: סינון תדרים מרחביים באמצעות אופטיקת פורייה.

דימה אזרוחי מקום ראשון! על עבודתו בהיסטוריה: יחסו של פאולוס לגויים ולמצוות כחלק מההגות היהודית בזמנו; ברכות ליעל יוסטוס-סגל, המלווה את העבודות במדעי הרוח!!
אלכסנדר מוצקין ציון לשבח על עבודתו במתמטיקה: יישום טרנספורם אבל לחקירת טורי פורייה; ברכות לעמיתנו נחום פרידמן, המנחה האישי!!

רם פרידמן ציון לשבח על עבודתו באסטרופיזיקה: על ההבדלים בין קוואזרים הפולטים קרינת רדיו לאלו שאינם פולטים קרית רדיו.
עמר שריג ציון לשבח על עבודתו בפיזיקה: סינון תדרים מרחביים באמצעות אופטיקת פורייה.

דילוג לתוכן
Verified by MonsterInsights